Walang ganang kumain

Amtyl 500 Astig Tablet Thiabex XS walang gana kumain walang ganang manok

Rey Bajenting

Isa sa mga katanungan na madalas kong natatanggap dahil ang problemang ito ay madalas ding nararanasan, ay kung ano ang sanhi at ano ang dapat gawin sa manok na walang ganang kumain. Hindi naman mahirap unawaain ang mga maaring sanhi at madali rin siguro itong maagapan.

Una alamin natin kung anu-ano ang mga sanhi ng kawalan ng gana ng manok sa pagkain. Siguro may iba pa, ngunit sa ngayon tatlo ang nasa isip ko:

1. Stressed ang manok

2. May sakit ang manok

3. May bulate, hanep o kuto ang manok

Astig Tablet

Ang sakit at parasites ay sanhi rin ng stress ngunit ipinaghiwa-hiwalay ko ang mga ito sa ibang uri upang mas madaling maintindihan. Bukod sa sakit at parasites, ang iba pang madalas na sanhi ng stress sa manok ay:

1. Pagkahapo dahil sa biyahe o ano mang dahilan;

2. Naninibago sa lugar, sa pakain, o sa tao;

2. Klima at panahon.

Pinagbuklod ko ang mga ito at hiniwalay sa sakit at parasites dahil magkaiba ang kanilang solusyon. Ang sakit at parasites ay “medicine matters” samantalang ang ibinuklod ko ay ang mga “handling concerns”.

Amtyl

Kung may sakit agad bigyan ng ukol na gamot. Ganon din kung may hanep at kuto. Parehong madaling mabili ang mga gamot para dito. Ano naman kaya ang solusyon kung ang sanhi ay ibang stressors tulad ng paninibago sa lugar, pagkain at tao; pagkapagod; o kaya'y pag-iiba ng klima at sama ng panahon?

Thiabex XS

Nangyayari ang mga ito kung ang manok ay bago sa atin. Kaya dapat pagdating ng bagong manok ay hayaan muna natin sa isang lugar sa loob ng apat hanggang pitong araw. Sa loob ng panahong ito huwag nating masyadong pakialaman ang manok. Hayaan itong maka-adjust sa panibagong kapaligiran.

Sa loob ng panahong ito huwag ibahin ang patuka. Alamin sa pinagkunan ng manok kung ano ang kanilang pinapakain at yon din ang ibigay. Pagkatapos ng apat hanggang pitong araw, pagkatapos na maka-adjust ang manok sa panibagong kapaligiran, saka lang natin unti-unting palitan ang pakain at iangkop sa ating sistema. Kasabay dito ay purgahin at paliguan ng anti-parasite shampoo ang manok.

Tape Terminator 60ml

Kapag ang manok ay naka-recover na sa panibagong kapaligiran at pakain, saka lamang ito dahan-dahang i-handle, hawak-hawakan at himas-himasin. Una sinanay natin ang manok sa bagong kapaligiran. Pangalawa sinanay natin ito sa bagong pakain. Pangatlo ipakilala natin sa manok ang tao na mag-aalaga sa kanya. Sa ganitong paraan ay maiiwasan na kasabay na maranasan ng manok ang tatlong magkakaibang sanhi ng stress.

Bitamina


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published