Cách sử dụng Voltplex KQ

Cách sử dụng Voltplex KQ

Sự KếT HợP MạNH Mẽ CủA CÁC THÀNH PHầN CủA VOLTPLEX KQ CUNG CấP Năng Lượng Và Năng Lượng Không Ngừng. Nó ượược Xây Dựng ểể Cung CấP CÁC TRò CHơI NHư SAU: • SảN XUấT điện bền vững
• Tăng cường sức chịu ựựng
• Tính hiếu chiến và năng nổ
• Cảnh Giáce Và Nhanh Nhẹn • Hỗ TRợ Tiêu Hóa do đó Ngăn Chặn Mùa Màng. • • Tăng cường khả năng sinh sản của cá bố mẹ.

Liều lượng và cách dùng:

Dậu: 1 viên thuốc VOLTPLEX KQ sau khi cho ăn ốy cung & chi àn (cantó y chi ang) của điều hòa và 1 viên sau ngày cho ăn buổi sáng của cuộc chiến.

Sinh sản dậu: 1 Viên thuốc voltplex kq 3 lần một tuần trong Mùa SINH SảN. MUA VOLTPLEX KQ TạI đây. Miễn phí vận chuyển về Việt Nam cho đơn hàng $ 99 ở trên. Tàu từ Filipinas.

Regresar al blog